Wie zijn wij

Medewerkers

  • Eindverantwoordelijke: Thomas Holvoet
  • Penningmeester: Julie Dursin
  • Communicatie: Steven Debaveye
  • Vertrouwenspersonen: Steven Debaveye en Sarah Verschuere
  • LeV: Evelien Deketele en Katrien Vandermarcke
  • Organisatie weekend: Tine Moerman en Thomas Holvoet
  • Andere medewerkers: Sarah Verschuere, Tine Moerman, David Donckels

Jona werkt met een ploeg van een tiental vrijwillige medewerkers.
contacteer de medewerkers via medewerkers at jonakortrijk.be

Onze organisatienota kan u opvragen bij bestuur at jonakortrijk.be

Rekeningnummer

We zijn heel blij met uw duwtje in de rug! BE21 3850 5306 2703