Handvest actief-pluralisme

Kortrijk, een stad om van te houden, een stad waar het goed samen-leven is!

  • Met meer dan 76.000 inwoners kent deze stad een grote diversiteit aan levensbeschouwingen. Zij vormen de geest en harten van mensen en beïnvloeden daarmee ook de keuzes die zij maken.
  • Ongeacht de afkomst, geslacht, rang of stand: àlle burgers zijn bouwstenen voor de stad en haar toekomst. En dus ook voor de volgende generaties: onze kinderen en kleinkinderen.
  • Het is daarom belangrijk dat alle burgers hun overtuiging in openheid kunnen beleven, op een onbevangen manier en zonder schaamte. Elke levensbeschouwing heeft naast een persoonlijk, ook een maatschappelijk belang.
  • Verschillen werken verrijkend! Verschillen roepen echter ook spanningen op. Deze zijn een normaal gevolg van samenleven in diversiteit. Dit op voorwaarde dat dialoog en wet een samengedragen basis vormen voor het zoeken naar oplossingen.
  • We tolereren echter niet dat spanningen ontsporen in uitsluiting op basis van een levensbeschouwing. We willen onszelf en de volgende generaties dan ook richten op een stad die kiest voor “diversiteit in gelijkwaardigheid”.
  • We roepen de verantwoordelijken van alle Kortrijkse levensbeschouwingen op om werk te maken van meer dialoog en samenwerking.
  • We roepen ook beleidsverantwoordelijken – meerderheid en minderheid – en het middenveld op hierin blijvend te investeren. Zij vormen een belangrijke tussenschakel om mensen thuis te laten komen in deze nieuwe samenleving.
  • We roepen alle mensen, oud en jong, op om op hun eigen wijze bij te dragen tot een goede verstandhouding en een gedeelde zorg voor diversiteit.

* Pluralisme is een systeem dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren naast elkaar erkent. Deze verschillende voorkeuren hebben het recht om te bestaan en om invloed uit te oefenen op de politieke beleids- en besluitvorming.
Actief pluralisme houdt het niet enkel bij respect voor andere visies maar overstijgt die neutraliteit om de diversiteit in de samenleving zichtbaar te maken. Deze activering zorgt voor dialoog tussen verschillende opvattingen en dat werkt verbindend.

(bron: www.socius.be)