Opinie

Met de regelmaat van de klok spreken we ons uit over allerhande thema's met betrekking tot religie in relatie tot mens en samenleving. We houden het graag actueel: de vinger aan de pols dus met hier en daar een uitdagende stelling, een pittig betoog of een pleidooi voor een nieuwe idee. Daarom deze speciale pagina waarmee we de liefhebbers van "net iets meer" van dienst willen zijn.
Als christelijke basisbeweging vinden we het opportuun stem te geven aan jonge christenen (17-35jr.) en hiermee invloed uit te oefenen op het maatschappelijk debat. Vaak gaat het om een individueel geschreven standpunt, heel soms ook een gezamenlijke standpuntinname.

We hopen hierbij een ruim publiek aan te spreken met zin voor dialoog, debat en met een openheid voor de visie van de jongere generaties.