Teksten uit Jona viert

Onze gebedsvieringen

We bieden je graag de teksten van onze gebedsvieringen aan. We hopen dat ze je kunnen inspireren, dragen en bemoedigen. De liturgie van Jona wordt sterk geïnspireerd door Taizé, Oosterhuis, gemixt met meer traditionele gebeden en teksten. De eerste lezing is steeds een maatschappelijke lezing. De opstelling van onze ruimte is gelijkaardig met deze van Taizé: geen expliciete voorganger, we richten ons naar het kruis en naar het vriendschapsicoon. Bij het binnenkomen kan éénieder die dat wenst een kaarsje bij de Schrift en de grote Jonakaars plaatsen. Vaste begeleiders zijn Evelien en Maarten, gesteund door een ruime groep. De data van onze vieringen vindt je in de agenda op deze website. Van harte welkom.

2012

- Gebedsviering januari: Over "Dromen"
- Gebedsviering februari: Over "dragen en gedragen worden"
- Gebedsviering maart: Over "lente, ontwaken, vernieuwde vruchtbaarheid"
- Gebedsviering april: Over "Geloven is ontmoeten"
- Gebedsviering mei: Over "Liefde"
- Gebedsviering juni: Over "God en sociale rechtvaardigheid"
- Voorbeden september
- Gebedsviering oktober: Over "mee-lijden en medelijden"