Teksten bezinningen

Teksten die we reeds gebruikt hebben tijdens bezinningen etc. kun je hier raadplegen. Oud materiaal maar nog steeds inspirerend. Klik "Lees verder"

ET ADHUC TECUM (Michel Van der Plas)
I.M. - (feat. Koos Schuur)

Remi Verwimp:
De Bijbel en de lezer
Graçias a la vida que me ha dado tanto
Tekst I.M dag Remi Verwimp 2012 , door Elke Vandeperre

Bezinningen:

Kleurling - 5 september 2004
Zingeving - 26 september 2004
Kortverhalen - 17 oktober 2004
Kortverhalen - 19 december 2004
Namen
Jona - tekst van Omer Gilliet - maker van ons Jonabeeld.
Kortrijk anders bekeken
Geluk
Armoede - 13 november 2005
December - 11 december 2005
Kerstmis - december 2005
Wie ben ik?
Bevrijdende woorden
Anders veranderen - 30 oktober 2005
Kerstgedachten december 2005
Kerstverhaal Suzan 2005
Noord-Zuid - 8 januari 2006
Jona strijdlied geschreven door Suzan op 1 tegen allen - 22 januari 2006
1 tegen allen - 22 januari 2006
Fairtrade - 9 april 2006
Paaswensen voor Jona - 16 april 2006
Beloken Pasen - 23 april 2006
Gevoeligheid - AV - 7 mei 2006
De jona graal - 23 mei 2006
Ideale(n) Wereld? - 4 juni 2006
Tot hier... - 10 september 2006
Dieu, personne ne l'a jamais vu - 29 september 2006 jonaweekend
Muurtjes - 30 september 2006 jonaweekend
Verbeelding - 15 oktober 2006
De rijke jongeling - 10 december 2006
Kerstbezinning - 26 december 2006
Op de sofa - 14 januari 2007
Eenvoud - 28 januari 2007
Together - 25 februari 2007
Vertrouwen - 6 mei 2007
Finding Art - 20 mei 2007
Zin-in - 30 september 2007
Avondmoment 18/10 over liefde en geluk
Bezinning Astro
De Emmaüsgangers
"De naam suite" (avondmoment 17/01/10)
Tien wensen voor 2010
Bezinning daguitstap 10 jaar jona (25/04/2011)
Pinksterbrief 2012 (Thomas Holvoet)
Waarom er water is
Vacantia
Pedagogie van Jezus
Leven in het morgenlicht
Ik kan alleen woorden ontmoeten
Zij weten van beter
Groot zijt Gij Zuster Water
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag 

Leerhuis oktober bezinnend moment 2012
Leerhuis november bezinnend moment + Gebedsintentie 2012
Gebedsintentie t.g.v. 11 november, voorgelezen door bisschop Jozef De Kesel aan de Menenpoort te Ieper

Kom vanavond

Waar mensen nog openstaan

Nieuwjaarskus