Steun ons

Jona is sinds begin januari 2013 een erkend cultuurinitiatief in de Stad Kortrijk. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze maakt het mogelijk om onze initiatieven, zoals het weekend en het bijbelse leerhuis, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Ons motto blijft immers dat iedereen welkom is en dat de financiële draagkracht geen barrière mag zijn. 

Vanaf 2013 werden wij een erkend Kortrijks cultuurinitiatief. Dit betekent dat onze werkingssubsidies gehalveerd zullen worden. Elk steuntje helpt dus, hoe klein ook, om onze werking gezond en toegankelijk te houden.

Nog even aanstippen dat wij geen enkele personeelsmatige ondersteuning genieten, onder welke vorm dan ook. Alles wordt gedragen door een tiental medewerkers die op vrijwillige basis, christelijk geïnspireerd maar gericht op alle zinzoekers, een zingevend aanbod wil blijven ontwikkelen.

Dank voor je steun op het rek. nr. BE21 3850 5306 2703