Wees er!

God, Gij die altijd zijt
en ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Dat wij uw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.


Schenk ons verbondenheid,
een vriendenhand op elke schouder.
Doe ons gemeenschap zijn
die leven geeft,
die warmte biedt en dorstigen laaft.
Dat wij de echte vragen niet ontwijken
en geloviger worden
door en met elkaar.

Gij die ons roept
en Jezus aanreikt als de Weg,
de Bron die diepe dorst kan lessen,
het Oog dat ziet en leven doet.
Doe ons leven zoals Hij
vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen.