Uitnodiging LeV-werkjaar 2017-2018

 

Het is vandaag geen andere wereld dan 2500 jaar geleden, het zijn dezelfde mensen. Harde, zachtaardige, bange, moedige, mooie, vreeswekkende onberekenbare. Wie de bijbel leest, herkent ze. Hoeveel wij ook niet begrijpen van die uitheemse verteltrant en beeldspraak, wij verstaan dat het gaat over mensen zoals wij, van dezelfde stof gemaakt; met ogen die proberen te zien wat er te zien is. Er moeten leerhuizen zijn waar het bijbelse verhaal over een betere wereld ons opnieuw bezielen kan. Huizen waar wij bezieling leren.

(Huub Oosterhuis in: Vriend voor het leven)

 

graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 
<--break- />
De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.
De vier eerste avonden nemen we vier verrassende maar weerbarstige parabels onder de loep. 

Zondag 22/10: Schuld vergeven tot het eind? (Mt. 18,23-35) 

Zondag 19/11: De arbeiders met allemaal gelijk loon? (Mt. 20, 1 - 16)

Zondag 17/12: De talenten, eerlijk verdeeld? (Mt 25, 14-30)

Zondag 21/1: De slimme econoom, mag het? (Lc 16,1-8)

 

Noteer alvast ook de data voor de tweede reeks van 4 avonden in het voorjaar. Het klinkt als reclame voor het volgende Schlagerfestival maar het thema is dan 'liedjes van verlangen'. Hieronder alvast de data en thema's: 

Zondag 18/03: het rebelse lied van Maria (Lc 1, 46 - 55)

Zondag 22/04: het verlangen van Simeon en Anna (Lc 2, 25 -39)

Zondag 27/05: ons oudste christelijk lied van de mensenzoon (Fil 2, 5-11)

Zondag 17/06: het lied van de liefde/solidariteit (1 Kor 13)

 

Beide reeksen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

De avond begint telkens om 18u15 en we ronden af om 20u45.

De prijzen proberen we opnieuw democratisch en solidair te houden. Je vindt ze hieronder.

Inkomen / Statuut

Prijs/reeks van 4 avonden

Lid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.+ Studenten

€ 20

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro 
of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro

€ 25

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro 
of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro

€ 25

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.600 euro 
of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.700 euro

€ 30

Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger of gelijk aan 1.600 euro 
of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger of gelijk is aan 2.700 euro

€ 35

 

De avonden zullen doorgaan in de lokalen van de Zindering in Kortrijk binnenstad. 

Intekenen voor de eerste reeks Lev-avonden kan via een mailtje naar
Mogen we vragen om uiterlijk tegen 1 september in te schrijven?
 
Met enthousiaste groet,
Katrien en Evelien