Teksten online!

De nieuwe site wordt momenteel gevoed met oude en nieuwe schrijfsels. Zo hebben we de oudere bezinningsmomenten gepost, alsook belangrijk werkmateriaal van onze voorbije Leerhuizen. Wie hier interesse voor heeft kan steeds gebruik maken van dit materiaal mits vermelding “Jona Kortrijk”.
De komende weken worden ook recentere bezinningsmomenten toegevoegd. Daarnaast hou je beter het luikje “Opinie” in de gaten. Jona wil zich blijvend uitspreken over zaken waar (christelijke) levensbeschouwing en samenleving elkaar kruisen. Alles vind je onder het luikje "Teksten"!

Wie mee wenst te schrijven geeft een seintje naar bestuur@jonakortrijk.be !