Leven dat heilig wordt

Leven dat heilig wordt
Waar mensen opnieuw met elkaar
verbonden worden,
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is
die mensen verbindt
en aan elkaar trouwt.

Je weet niet waar die vandaan komt
of waar die ons samen brengen zal,
maar op Pinksteren
belijden wij ons geluk,
belijden wij ook de verbondenheid
van mensen en volkeren op aarde
die die kracht
ontzettend nodig hebben,
om iets te laten gebeuren,
om van het leven een happening te maken,
een ruimte
waarin iets plaatsvindt…

waar licht en ruimte komt
en arme mensen
weer de moeite waard zijn,
waar verdriet gedeeld wordt
en onmacht en levensmoeheid
niet achteloos
over het hoofd worden gezien,

waar het kwaad gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit,
waar alle dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid
van vrienden,

waar mensen die verhard zijn
mogen ontdooien
en aan hun trekken komen,
waar de Geest van God
ons aangrijpt
en eindelijk tot mensen maakt.

Henk Jongerius o.p.