LeV op weg met bijbelse vrouwen

Afbeeldingsresultaat voor bijbelse vrouwen

Graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 

De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

De vier eerste avonden staan dit werkjaar in het teken van de vrouw. (Maar mannen, jullie zijn meer dan welkom om het evenwicht te bewaren). 

In de eerste reeks gaan we op stap met een aantal oudtestamentische vrouwen die elk hun eigenheid met zich meebrengen. 

1.      Zondag 23/10: Eva, hulp tegenover haar eega. (Gn 2, 18-25)

2.      Zondag 13/11: Sara, Rebecca, Rachel en Lea: de vier onvruchtbare aartsmoeders. (Gn 11, 30, Gn 25, 20 -21 & Gn 29,31)

3.      Zondag 18/12: Hagar, vruchtbaar maar toch verstoten. (Gn 16, 1- 16)

4.      Zondag 22/01: Tamar, ondeugend op zoek naar recht. (Gn 38, 1 – 30)

 

Noteer alvast ook de data voor de tweede reeks van 4 avonden in het voorjaar: 

zondag 19/03, 23/04, 21/05 en 18/06. Beide reeksen kunnen los van elkaar gevolgd worden.


De avond begint telkens om 18u15 en we ronden af om 20u45.

 

De prijzen proberen we democratisch en solidair te houden. Je vindt ze hieronder.

 

 

Inkomen / Statuut

Prijs/reeks van 4 avonden

Lid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.+ Studenten

€ 20

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro

€ 25

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro

€ 25

Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.600 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.700 euro

€ 30

Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger of gelijk aan 1.600 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger of gelijk is aan 2.700 euro

€ 35

 De avonden zullen doorgaan in de nieuwe locatie van Jona in Kortrijk binnenstad!

Meer info vind je binnenkort op de Jona website (www.jonakortrijk.be


Intekenen voor de eerste reeks Lev-avonden kan via een mailtje naar

vlien_deketele@hotmail.com of katrien.vandermarcke@gmail.com