augustus 2017

Uitnodiging LeV-werkjaar 2017-2018

 

Het is vandaag geen andere wereld dan 2500 jaar geleden, het zijn dezelfde mensen. Harde, zachtaardige, bange, moedige, mooie, vreeswekkende onberekenbare. Wie de bijbel leest, herkent ze. Hoeveel wij ook niet begrijpen van die uitheemse verteltrant en beeldspraak, wij verstaan dat het gaat over mensen zoals wij, van dezelfde stof gemaakt; met ogen die proberen te zien wat er te zien is. Er moeten leerhuizen zijn waar het bijbelse verhaal over een betere wereld ons opnieuw bezielen kan. Huizen waar wij bezieling leren.

(Huub Oosterhuis in: Vriend voor het leven)

 

graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 
<--break- />
De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.