januari 2012

Dank je wel aan de boomplanters

groepsfoto


Zaterdag 28 januari zijn we met een vijftal een 'jonaperceel' gaan planten in het preshoekbos, het nieuwe stadsrandsbos van Kortrijk.

Wees er!

God, Gij die altijd zijt
en ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Dat wij uw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.