november 2010

Teksten online!

De nieuwe site wordt momenteel gevoed met oude en nieuwe schrijfsels. Zo hebben we de oudere bezinningsmomenten gepost, alsook belangrijk werkmateriaal van onze voorbije Leerhuizen. Wie hier interesse voor heeft kan steeds gebruik maken van dit materiaal mits vermelding “Jona Kortrijk”.
De komende weken worden ook recentere bezinningsmomenten toegevoegd. Daarnaast hou je beter het luikje “Opinie” in de gaten. Jona wil zich blijvend uitspreken over zaken waar (christelijke) levensbeschouwing en samenleving elkaar kruisen. Alles vind je onder het luikje "Teksten"!

Wie mee wenst te schrijven geeft een seintje naar bestuur@jonakortrijk.be !

Heb je vragen lief

Heb je vragen lief
Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn.
Of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
Het gaat erom alles 'te leven'.

Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag,
in het antwoord terug vinden.

Uit: Rainer Maria Rilke (1875-1926), Brieven aan een jonge dichter (2009)

 

Jona roept op tot moed en verzet: “Luisteren naar de echte Vader”

Léonard


Officieel standpunt over de kwestie Léonard vanwege Jona.  • Leonard: Een man met een plan.

  • Geen inkt meer aan Léonard.

  • Intelligente traditionalist die zijn ambt gebruikt als spreekgestoelte.

  • Gezocht: een gezonde omgeving.

“De aanvoerder van een ploeg die erin slaagt, keer op keer, een owngoal te scoren” is het overheersende gevoel bij kerkbetrokken christenen en katholieken wanneer een nieuwe quote van Léonard onze oren en ogen bereikt. En toch is dit gevoel niet geheel terecht want ze doet vermoeden dat zo’n aanvoerder een dergelijke goal “per ongeluk” tot uitvoering brengt. Waarom is dit gevoel niet terecht?