Nieuws archief

Jona-weekend 2018: Abdijweekend met als thema "Vasthouden en loslaten"

“Laat los wat je gevangen houdt, houdt vast wat van waarde is”. Wat betekent dat? Voor ons persoonlijk, in relaties, in de samenleving, …
We geloven dat het goed is wanneer je de juiste balans weet te vinden tussen “wat je vasthoudt” en “wat je loslaat”. Als je dat goed doet, zet je een mooie voorwaartse beweging en groei op gang. Zoals het ritme van een hart bestaat uit intrekken (vasthouden) en loslaten. Vanuit dat ritme ontstaat een flow die alles mogelijk maakt.
Hoe doe je dat? Hoe vinden we een (goed) evenwicht tussen vasthouden en loslaten?  

vasthouden en loslaten

Uitnodiging LeV-werkjaar 2017-2018

 

Het is vandaag geen andere wereld dan 2500 jaar geleden, het zijn dezelfde mensen. Harde, zachtaardige, bange, moedige, mooie, vreeswekkende onberekenbare. Wie de bijbel leest, herkent ze. Hoeveel wij ook niet begrijpen van die uitheemse verteltrant en beeldspraak, wij verstaan dat het gaat over mensen zoals wij, van dezelfde stof gemaakt; met ogen die proberen te zien wat er te zien is. Er moeten leerhuizen zijn waar het bijbelse verhaal over een betere wereld ons opnieuw bezielen kan. Huizen waar wij bezieling leren.

(Huub Oosterhuis in: Vriend voor het leven)

 

graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 
<--break- />
De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

LeV op weg met bijbelse vrouwen

Afbeeldingsresultaat voor bijbelse vrouwen

Graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 

De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

De vier eerste avonden staan dit werkjaar in het teken van de vrouw. (Maar mannen, jullie zijn meer dan welkom om het evenwicht te bewaren). 

In de eerste reeks gaan we op stap met een aantal oudtestamentische vrouwen die elk hun eigenheid met zich meebrengen. 

Nieuwjaarskus


Een kus om in te blijven

een kus om terug te krijgen

wat je al zolang verloren had.

 

Kerstrumoerig


Een kind is geboren,

het weet nog niet waarom,

het zal passen afsnijden,

bergen doen splijten,

het zal die koning is de

wetten doen herschrijven.

 

Taizé gebed op 1 november


 


Op vrijdagavond 1 november


Eens stil worden en bidden


voor onze lieve doden


in ons Taizé gebed. 


Het is een kans een uitnodiging


Voor jou!


 


Welkom in de kerk van Mariadorp


Om 19u30

Onafhankelijk en toch Verbonden, Jona als vloeibare kerk

Onlangs werd onze beweging opgezicht door Wiel Hacking, een pastoraal werker uit Nederland die kleine, nieuwe bewegingen opzoekt. Over elk bezoek dat hij brengt maakt hij een verslag in de vorm van een artikel. Zo maakte hij ook over onze beweging een leuk artikel die je kunt lezen via deze link

Wie tilt mij uit?


Om over na te denken

Huishoudelijk Reglement

Jona keurde tijdens de laatste Algemene Vergadering een huishoudelijk reglement goed. Je kunt dit reglement hier nalezen.

Gebed van de atheïst

Ik kan maar niet geloven,
hoor niemand roepen, ook
geen iets of plotseling.