Jona is een christelijk geïnspireerde basisbeweging voor jonge volwassenen en volwassenen, geanimeerd door vrijwilligers. Werken aan verbondenheid, een zingevend aanbod en vriendschap vormen de belangrijkste ingrediënten.
Iedereen is welkom en we luisteren graag naar nieuwe voorstellen om ons aanbod te optimaliseren.
Een handje toesteken? Geef een seintje!

LeV op weg met bijbelse vrouwen

Afbeeldingsresultaat voor bijbelse vrouwen

Graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 

De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

De vier eerste avonden staan dit werkjaar in het teken van de vrouw. (Maar mannen, jullie zijn meer dan welkom om het evenwicht te bewaren). 

In de eerste reeks gaan we op stap met een aantal oudtestamentische vrouwen die elk hun eigenheid met zich meebrengen. 

Nieuwe werkjaar wenkt!

 

Jona Kortrijk start in oktober haar 16de werkjaar. En het wordt een specialleke. We starten namelijk met een nieuw initiatief nl. "De Zindering", en dat i.s.m. de Kortrijkse kerkgemeenschap. "De Zindering" wordt een ontmoetingsplaats in het hartje van onze stad, vlak naast de St-Maartenskerk, je leest er alles over in onderstaand bericht. 
 
Verder gaan we opnieuw op weekend, in februari, naar De Oude Abdij in Drongen. Het was er goed toeven dit jaar en daarom maakten we de keuze om dit volgend jaar over te doen. We houden je op de hoogte!
 
Ook LeV (Leren en Veranderen), onze bijbelgroep gaat in oktober opnieuw van start. Dit jaar opnieuw met Egbert Rooze aan het stuur maar met nieuwe co-begeleiding in de personen van Evelien en Katrien. We danken Maarten dan ook voor de voorbije jaren van inzet! (Lees verder : Klik ;-) )

"De Zindering"

 

"De Zindering" is een initiatief van de St-Maartensparochie, Kerk in Kortrijk en de Jonabeweging. Het initiatief omvat verschillende panden waar de mogelijkheid zal zijn om samen te komen rond zingeving en ontmoeting. Jona wordt dus m.a.w. één van de partners die één van deze panden zal uitbaten en er inhoudelijk vorm zal aan geven. Zoals vanouds willen we dat doen met een open blik voor wie wel of helemaal niet-gelovig is. Of voor wie gewoon zoekend is. (Lees Verder: Klik ;-) )

Steun ons

Jona is sinds begin januari 2013 een erkend cultuurinitiatief in de Stad Kortrijk. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze maakt het mogelijk om onze initiatieven, zoals het weekend en het bijbelse leerhuis, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Teksten bezinningen

Teksten die we reeds gebruikt hebben tijdens bezinningen etc. kun je hier raadplegen. Oud materiaal maar nog steeds inspirerend. Klik "Lees verder"

Visietekst

De algemene vergadering van Jona keurde op 31 augustus 2012 de volgende, vernieuwde visietekst goed.


Inhoud syndiceren