Jona is een christelijk geïnspireerde basisbeweging voor jonge volwassenen en volwassenen, geanimeerd door vrijwilligers. Werken aan verbondenheid, een zingevend aanbod en vriendschap vormen de belangrijkste ingrediënten.
Iedereen is welkom en we luisteren graag naar nieuwe voorstellen om ons aanbod te optimaliseren.
Een handje toesteken? Geef een seintje!

Jona-weekend 2018: Abdijweekend met als thema "Vasthouden en loslaten"

“Laat los wat je gevangen houdt, houdt vast wat van waarde is”. Wat betekent dat? Voor ons persoonlijk, in relaties, in de samenleving, …
We geloven dat het goed is wanneer je de juiste balans weet te vinden tussen “wat je vasthoudt” en “wat je loslaat”. Als je dat goed doet, zet je een mooie voorwaartse beweging en groei op gang. Zoals het ritme van een hart bestaat uit intrekken (vasthouden) en loslaten. Vanuit dat ritme ontstaat een flow die alles mogelijk maakt.
Hoe doe je dat? Hoe vinden we een (goed) evenwicht tussen vasthouden en loslaten?  

vasthouden en loslaten

Uitnodiging LeV-werkjaar 2017-2018

 

Het is vandaag geen andere wereld dan 2500 jaar geleden, het zijn dezelfde mensen. Harde, zachtaardige, bange, moedige, mooie, vreeswekkende onberekenbare. Wie de bijbel leest, herkent ze. Hoeveel wij ook niet begrijpen van die uitheemse verteltrant en beeldspraak, wij verstaan dat het gaat over mensen zoals wij, van dezelfde stof gemaakt; met ogen die proberen te zien wat er te zien is. Er moeten leerhuizen zijn waar het bijbelse verhaal over een betere wereld ons opnieuw bezielen kan. Huizen waar wij bezieling leren.

(Huub Oosterhuis in: Vriend voor het leven)

 

graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 
<--break- />
De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

Steun ons

Jona is sinds begin januari 2013 een erkend cultuurinitiatief in de Stad Kortrijk. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze maakt het mogelijk om onze initiatieven, zoals het weekend en het bijbelse leerhuis, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Teksten bezinningen

Teksten die we reeds gebruikt hebben tijdens bezinningen etc. kun je hier raadplegen. Oud materiaal maar nog steeds inspirerend. Klik "Lees verder"

Visietekst

De algemene vergadering van Jona keurde op 31 augustus 2012 de volgende, vernieuwde visietekst goed.


Inhoud syndiceren